Om DKoD

Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) er en forening for godt 500 professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere.
Foreningen blev stiftet i 1976.

Foreningens formål:
– at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og design
– at arbejde for medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser
– at arbejde for en forbedring af kunsthåndværkernes og designernes arbejds- og levevilkår
– at udbrede kendskabet til og brugen af kunsthåndværkere/designere og deres arbejder i alle dele af samfundet
– at styrke og koordinere kunsthåndværk- og designområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværk og design som kulturfaktor

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Bestyrelse

Danske Kunsthåndværkere & Designeres bestyrelse har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på Årsmødet. (klik på deres navne og læs mere)

Kontakt: bestyrelsen@dkod.dk

 

Forperson, tekstilformgiver Hanne Brøbech Sønnichsen (Region Syddanmark)

 

 

Næstforperson: Keramiker Dorte Visby (Region Nordjylland)

 

Næstforperson: Glasdesigner Sia Mai (Region Hovedstaden)

 

Bestyrelsesmedlem Keramiker Karen-Lisbeth Rasmussen  (Region Syddanmark)

 

Glasdesigner Mette Colberg (Region Hovedstaden)
Bestyrelsesmedlem Glasdesigner Mette Colberg (Region Hovedstaden)

 

Bestyrelsesmedlem Tekstildesigner Lene Thomasen (Region Midtjylland)

Bestyrelsesmedlem Smykkeformgiver Jens Ove Pedersen (Region Sjælland)

Regionsgrupper

Regionsgrupperne er lokale netværk, der
kan samarbejde med lokale kulturinstitutioner, kommuner, kunstråd og medier. Regionsgruppernes medlemmer arrangerer i fælleskab udstillinger, værkstedsbesøg, studieture, foredrag efter medlemmernes interesse. Forperson/kontaktpersoner:

REGION HOVEDSTADEN
Grupperåd: Esther-Elisabeth Petersen, Lotte Myrthue, Bettina Schori, Ane Schollert

REGION MIDTJYLLAND

Grupperåd: Rebecca Uht (forperson), Mona KjærgaardGitte JensenAnita Taarsted Mee.

REGION NORDJYLLAND
Forperson: Dorte Visby

REGION SJÆLLAND
Grupperåd: Charlotte Nielsen,  Anni Fiil (Kontaktperson)

REGION SYDDANMARK
Forperson: Karen-Lisbeth Rasmussen

Repræsentantskaber

DKoD arbejder kulturpolitisk og er repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser:

Statens Kunstfond, repræsentantskabet Tekstildesigner Lene Thomasen Designer Hans Christian Asmussen

Clay – Keramikmuseum Danmark
Gunhild Rudjord (ekstern)

Dansk Kunstnerråd
Helle Bjerrum

Visuelle rettigheder i Danmark – VISDA, Billedkunst & Samrådet for Ophavsret
Keramiker Mark Lauberg

Det Danske Kulturinstitut
Helle Bjerrum

Design Forum
Hans Christian Asmussen

Repræsentantskabet Designskolen Kolding
Hans Christian Asmussen og Lene Thomasen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Hans Christian Asmussen

Statens Værksteder for Kunst
Keramiker Asger Kristensen

World Crafts Council – Europe
Helle Bjerrum og Helle Severinsen
WCC, Member of Honor
Tekstilformgiver Hanne Lange Houlberg

Nordic Network of Crafts Associations
Helle Bjerrum og Helle Severinsen

Interne udvalg

De interne udvalg består af aktive frivillige medlemmer, der er med til at drive foreningens projekter. Udvalgene sammensættes på foreningens Årsmøde.

Optagelsesudvalget
Udvalget vurderer værker i forbindelse med censuroptagelse i foreningen.

KERAMIK, fagrepræsentant: Inge Vincents Keramiker
Keramik, suppleant: Rebecca Uth
TEKSTIL, fagrepræsentant: Pia Jensen
Tekstil, suppleant: Gudrun Pagter
SMYKKE, fagrepræsentant: Majken Berle
Smykke, suppleant: Jens Ove Pedersen
GLAS, fagrepræsentant: Karen Nyholm
PRODUKT DESIGN, fagrepræsentant: Susanne Moeskjær
ØVRIGE MATERIALER, fagrepræsentant : Anneline Schjødt Pedersen

Markedsudvalget
Udvalget arrangerer Kunsthåndværkermarkedet Frue Plads

Smykkedesigner Louise Billgren
Keramiker Jytte Strøm
Glasdesigner Bettina Schori
Tekstildesigner Aleksandra Strykowska
Smykkedesigner Lisbeth Dauv
Keramiker Kristina Vildersbøl
Keramiker Josefine Andersen

Udstillingsudvalget
Udvalget vurderer ansøgninger til Officinet og sammensætter Officinets udstillingskalender.
Smykkekunstner Helen Clara Hemsley
Keramiker Signe Fensholt
Væver Sanne Ransby
Visuel kunstner: Helle Vibeke Jensen
Strikdesigner Marianne Johnstad-Møller

VÆRK/Julemarkedet
Udvalget arrangerer julemarkedet VÆRK i Designmuseets have.

Smykkedesigner Kristin Urup
Tesktildesigner Margit Korshøj
Papirdesigner Maria Therese Kerrn-Jespersen

Vedtægter

Danske Kunsthåndværkere & Designeres vedtægter fastlægger foreningens formål, opgaver og struktur. Vedtægterne indeholder regler for arbejdet i foreningens bestyrelse, udvalg, regionsgrupper og sekretariat.
De nuværende vedtægter blev skrevet og vedtaget i 1996 og er siden blevet ændret på en række punkter for at tilpasses ændringer i foreningen og det omgivende samfund.
Vedtægterne fungerer som foreningens ”grundlov.” Vedtægter for Danske Kunsthåndværkere & Designere

Historie

Danske Kunsthåndværkere & Designere blev stiftet i 1976 (som Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning (DKL), men foreningens historie går længere tilbage.

Foreningen for Dansk Kunsthåndværk blev stiftet i 1905 og spillede op til 70´erne en meget væsentlig rolle, bl.a. når det gjaldt om at tegne billedet af Danmark i udlandet, var arrangør af store udstillinger i Danmark og udgav tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk.

I 1972 blev Foreningen for Dansk Kunsthåndværk lagt sammen med Selskabet for industriel formgivning (SIF).

I slutningen af 1975 kom det til et brud mellem de to foreninger – fremskyndet af planerne om et Dansk Designråd.

Blandt kunsthåndværkerne havde der længe været stemning for at danne sin egen forening, hvilket blev en realitet den 2. januar 1976.

Først som en græsrodsorganisation med flad struktur og senere med en mere hierarkisk opbygning med bestyrelse og sekretariat, som også eksisterer i dag.

Hæderspriser

Foreningen uddeler følgende priser:
Biennaleprisen på 100.000,00 kr
Prisen tildeles hvert 2. år  en deltager/et projekt på Biennaleudstillingen.

Håndfuglprisen
Uddeles årligt til to deltagere på Frue Plads marked, der viser den bedste nyhed indenfor kategorierne unika og produkt.

Studielegat
Danske Kunsthåndværkere og Designeres hæderslegat. Uddeles årligt til en dimittend fra masteruddannelserne på hver af designskolerne hhv. Det Kongelige Akademi i København og Designskolen i Kolding.  Dimittenden skal vise en særligt begavet brug af materiale og håndværk.

Birgitprisen
En intern pris, der uddeles i forbindelse med foreningens Årsmøde. Prisen gives til et medlem, der har ydet en særlig insats for foreningen og/eller feltet.

Logo

Organisationsdiagram