Om DKoD

Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) er foreningen for de professionelle kunsthåndværkere og designere.
Foreningen blev stiftet i 1976.

Foreningens formål:
– at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og design
– at arbejde for medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser
– at arbejde for en forbedring af kunsthåndværkernes og designernes arbejds- og levevilkår
– at udbrede kendskabet til og brugen af kunsthåndværkere/designere og deres arbejder i alle dele af samfundet
– at styrke og koordinere kunsthåndværk- og designområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværk og design som kulturfaktor

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Hovedbestyrelse

Danske Kunsthåndværkere & Designeres hovedbestyrelse har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Hovedbestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på Årsmødet.

Kontakt: bestyrelsen@dkod.dk

 

Forperson: tekstilformgiver Hanne Brøbech Sønnichsen (DKoD Syd). Foto: Jane Rahbek Ohlsen

 

Næstforperson med ansvar for HR: glasdesigner Sia Mai (DKoD Hovedstaden). Pressefoto.

 

Glasdesigner Mette Colberg (Region Hovedstaden)
Næstforperson med ansvar for økonomi: glasdesigner Mette Colberg (DKoD Hovedstaden). Foto: Søren Rønholt

 

 

Kasper Kyster Foto: Peter Vinther
Hovedbestyrelsesmedlem designer Kasper Kyster (DKoD Hovedstaden). Foto: Peter Vinther.

 

Sara Mirkhani Foto: Kirstine Autzen Keramiker (Afdeling DKoD Midt)
Hovedbestyrelsesmedlem keramiker Sara Mirkhani (DKoD Midt). Foto: Kirstine Autzen

 

 

Hovedbestyrelsesmedlem keramiker Nina Lund (DKoD Syd). Pressefoto.

 

Hovedbestyrelsesmedlem keramiker Signe Fensholt (DKoD Hovedstaden). Foto: Ida Buss.

Afdelinger

DKoD’s afdelinger samarbejder med lokale kulturinstitutioner, kommuner, kunstråd og medier. Afdelingernes medlemmer kan i fælleskab arrangere udstillinger, værkstedsbesøg, studieture, foredrag efter medlemmernes interesse.

Forperson/kontaktpersoner:

DKoD Hovedstaden

Forperson: Esther Elisabeth Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Anne Lahn
Bestyrelsesmedlem: Lotte Myrthue
Bestyrelsesmedlem: Bettina Schori
Bestyrelsesmedlem: Ane Schollert

 

DKoD Sjælland

Forperson: Ulla Vedel
Bestyrelsesmedlem: Claus Boye Petersen
Kasserer: Nelly Gaskin

DKoD Syddanmark

Forperson: Susan Lange
Næstforperson: Lene Frantzen
Kasserer: Birgitte Fløe

Bestyrelsesmedlem: Laila Stemmler Hansen
Bestyrelsesmedlem: Jette Löwen
Suppleant: Tove Skov Larsen
Suppleant: Anne Louise Østrup Rasmussen

Revisor: Dorte Merethe Lykke Jensen

 

DKoD Midtjylland

Forperson: Rebecca Uth 
Næstforperson: Mona Kjærgaard
Kasserer: Gitte Jensen
Bestyrelsesmedlem: Karina Præstegaard
Bestyrelsesmedlem: Christine Urfe

 

DKoD Nordjylland

Forperson: Dorte Visby
Kasserer: Else Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Louise Lange

 

 

Repræsentantskaber

DKoD arbejder kulturpolitisk og er repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser:

Statens Kunstfond, repræsentantskabet tekstildesigner Lene Thomasen og designer Hans Christian Asmussen

DesignNævnet, bestyrelsen Ædelmetalformgiver Jens Ove Pedersen

Dansk Kunstnerråd, bestyrelsen
Sia Mai

Visuelle rettigheder i Danmark – VISDA, Billedkunst & Samrådet for Ophavsret
Keramiker Mark Lauberg
Christina Bizzarro

Se seneste Gennemsigtighedsrapport For anvendelsen af Kulturelle Midler fra VISDA

Dansk Kulturinstitut
Pernille Anker

Repræsentantskabet Designskolen Kolding
Hans Christian Asmussen og Lene Thomasen

Statens Værksteder for Kunst
Keramiker Asger Kristensen

World Crafts Council – Europe
Christina Bizzarro og Helle Dyrlund Severinsen

NNCA, Nordic Network of Crafts Associations
Christina Bizzarro og Helle Dyrlund Severinsen

Interne udvalg

De interne udvalg består af aktive frivillige medlemmer, der er med til at drive foreningens projekter. Udvalgene sammensættes på foreningens Årsmøde.

 

Optagelsesudvalget
Udvalget vurderer værker i forbindelse med censuroptagelse i foreningen.

Kontaktperson for bestyrelsen: Nina Lund

KERAMIK, fagrepræsentant: Inge Vincents Keramiker
KERAMIK, suppleant: Karina Præstegaard

TEKSTIL, fagrepræsentant: Pia Jensen
TEKSTIL, suppleant: Lotte Myrthue

SMYKKE, fagrepræsentant: Kristin Urup
SMYKKE, suppleant: Lisbet Holdensen Silver

GLAS, fagrepræsentant: Karen Nyholm
GLAS, suppleant: Peter Svarrer

PPRODUKTDESIGN, fagrepræsentant: Rebecca Uth
PRODUKTDESIGN, suppleant: Kristin Urup

ØVRIGE MATERIALER, fagrepræsentant : Anneline Schjødt Pedersen

 

Markedsudvalget
Udvalget arrangerer Frue Plads Marked

Kontaktperson for bestyrelsen: Sia Mai

Smykkeformgiver Jens Ove Pedersen
Tekstildesigner Merete Erbou Laurent
Keramiker Lilian Adler
Fotograf Robert Damish, konsulent for markedsudvalget

 

Udstillingsudvalget
Udvalget vurderer ansøgninger til Officinets og sammensætter udstillingsprogrammet.

Kontaktperson fra bestyrelsen: Signe Fensholt

Kontaktperson fra udvalget bliver offentliggjort her
Tekstilkunstner Anne Bjørn
Keramiker Helle Bovbjerg
Keramiker Gurli Elbækgaard
Strikdesigner Marianne Johnstad-Møller
Tekstilformgiver Astrid Skibsted Holm

 

Julemarkedet VÆRK
Udvalget arrangerer Julemarkedet VÆRK i Designmuseets have.

Kontaktperson for bestyrelsen: Sia Mai

Papirdesigner Maria Therese Kerrn-Jespersen
Smykkedesigner: Rikke Even Astorri

Vedtægter

Danske Kunsthåndværkere & Designeres vedtægter fastlægger foreningens formål, opgaver og struktur. Vedtægterne indeholder regler for arbejdet i foreningens bestyrelse, udvalg, regionsgrupper og sekretariat.
De nuværende vedtægter blev skrevet og vedtaget i 1996 og er siden blevet ændret på en række punkter for at tilpasses ændringer i foreningen og det omgivende samfund.
Vedtægterne fungerer som foreningens ”grundlov.”

Vedtægter for DKoD

Historie

Danske Kunsthåndværkere & Designere blev stiftet i 1976 (som Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning (DKL), men foreningens historie går længere tilbage.

Foreningen for Dansk Kunsthåndværk blev stiftet i 1905 og spillede op til 70´erne en meget væsentlig rolle, bl.a. når det gjaldt om at tegne billedet af Danmark i udlandet, var arrangør af store udstillinger i Danmark og udgav tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk.

I 1972 blev Foreningen for Dansk Kunsthåndværk lagt sammen med Selskabet for industriel formgivning (SIF).

I slutningen af 1975 kom det til et brud mellem de to foreninger – fremskyndet af planerne om et Dansk Designråd.

Blandt kunsthåndværkerne havde der længe været stemning for at danne sin egen forening, hvilket blev en realitet den 2. januar 1976.

Først som en græsrodsorganisation med flad struktur og senere med en mere hierarkisk opbygning med bestyrelse og sekretariat, som også eksisterer i dag.

Hæderspriser

Foreningen uddeler følgende priser:

Biennaleprisen på 100.000,00 kr., skænket af Nationalbankens Jubilæumsfond
Prisen tildeles hvert andet år en deltager/et projekt på Biennaleudstillingen.

Håndfuglprisen
Uddeles årligt til to deltagere på Frue Plads marked, der viser den bedste nyhed indenfor kategorierne unika og produkt.

Birgitprisen
En intern pris, der uddeles i forbindelse med foreningens Årsmøde. Prisen gives fra et medlem til et andet medlem, der har ydet en særlig insats for foreningen og/eller området.

Logo

Organisationsdiagram og årshjul