Kontingent

Kontingentet er skattemæssigt fuldt fradragsberettiget som fagligt kontingent, vi opgiver det til skat, så du får fradraget automatisk.

Kontingentsatsen for medlemskab fastsættes af årsmødet.

Medlemmer betaler er 250 kr. pr. måned / 750,- pr kvartal / 3000 kr. pr. år.

Dimittender fra adgangsgivende uddannelser, får 50% rabat de første 2 år efter afgangseksamen, og betaler 125,- pr måned/ 375,- pr. kvartal / 1500,- pr år.

Studerende fra adgangsgivende uddannelser får ca. 85% rabat og betaler 33,50 pr. måned / 100,- pr kvartal / 400 kr. pr. år

 

OBS: Kontingent opkræves kvartalsvist: 1. januar , 1. april, 1. juli, 1. oktober

 

Medlemskab er personligt og er bindende for mindst et kalender år.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet 1md. før kvartalsopkrævning altså senest: 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december.
Send udmeldelsen til Nina Ericsson: ne@dkod.dk