Kontingent

Kontingentet er skattemæssigt fuldt fradragsberettiget som fagligt kontingent, vi opgiver det til skat, så du får fradraget automatisk.

Kontingentsatsen for medlemskab fastsættes af årsmødet.

Medlemmer betaler 750,- pr. kvartal / 3000 kr. pr. år.

Dimittender fra adgangsgivende uddannelser, får 50% rabat de første 2 år efter afgangseksamen, og betaler 375,- pr. kvartal / 1500,- pr. år.

Studerende fra adgangsgivende uddannelser betaler kun 100,- pr. kvartal / 400 kr. pr. år

 

OBS: Kontingent opkræves kvartalsvist: 1. januar , 1. april, 1. juli, 1. oktober

 

Medlemskab er personligt og er bindende for mindst et kalenderår.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet senest en måned før kvartalsopkrævning. Dvs. inden 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december.
Send udmeldelsen til Nina Ericsson: ne@dkod.dk