Designer

Hans Christian

Asmussen

Tegnestue

NATiON

Refshalevej 110 A, Rum 205

1432 København K

Kontakt

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem Designskolen Kolding

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

Information

CV 10.2021

Hans Christian Asmussen. Fotograf Jakob Lerche

Hvorfor designe mere? Arne har lavet stolen. Poul har lavet lampen. Kai har lavet glasset. Jonathan har lavet vores digitale sutteklude. Hvorfor dog… mere? Vi er mætte. Isen smelter. Vi er alle fanget i digitale meningsbobler – ser kun hvad vores digitale spor vælger for vores fremtid. Vi er blevet følelsesløse. Køber “Hus forbi”. Erklærer os enige med en aktivist. Bare fordi…
Der skal findes et nyt sted til Design, et sted hvor tre kernebegreber mødes: Æstetik, bæredygtighed og social relevans. Det starter med designeren. Det starter et sted hvor designeren anlægger et større perspektiv på sit arbejde.