Sia

Mai

Kontakt

Tillidshverv

Beskikket ekstern censor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i 2015-18.

Medlem af indkøbsudvalget i Kunstforeningen 14.August i 2015 - 18

Information

Sia Mai CV

Med afsæt i gamle principper for glasbeholdere til husholdningen arbejder jeg med at føre ideen om forvaring af mad i glas frem til en moderne formgivning, som kan komme til at spille en ny rolle i nutidens køkken.