Designer / Kunsthåndværker

Iben

Høj

Værksted

Iben Høj

Kystvej 29

5300 Kerteminde

Kontakt

Tillidshverv

2018 - 2022 Beskikket som medlem til Områdeudvalget for Kunsthåndværk i Statens Værksteder for Kunst

2018 - 2022 Beskikket som censor i det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser

2016 - 2020 Medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design

Forhandler

Iben Høj webshop

Information

Iben Høj C.V.

Med en grænsesøgende arbejdsmetode, hvor målet er originalitet og styrke, søger jeg mod at skubbe til forestillinger om, hvad strik kan og er. Centralt i mit arbejde er den håndværksmæssige tradition. Jeg arbejder på en hånddreven industrimaskine med fin nåledeling og eksperimenterer med forskellige materialer og teknikker. Den direkte skabelsesproces er helt afgørende for mit virke - strikken kan formgives direkte på maskinen og jeg kan frit lade effekt, mønster, tekstur og teknik bidrage til formen.
Jeg går aldrig på kompromis med mit materialevalg, da garnets 'sjæl' er det vigtigste udgangspunkt for skabelsen af strik. Derfor arbejder jeg med nøje udvalgte garner, ofte ganske fine tråde, der bidrager med transparens og en tilsyneladende skrøbelighed. I det hele taget søger jeg at udnytte de effekter, som opstår gennem materialernes naturlige fald, struktur og farveblandinger, hvorved nye og overraskende fortællinger opstår.