Designer / Kunsthåndværker

Dorte Østergaard

Jakobsen

Værksted

Aldersrogade 6 G

Aldersrogade 6 G

2100 København Ø

Kontakt

Tillidshverv

Beskikket censor, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole frem til 2022

Repræsentantskabet indtil 2021, Statens Kunstfond

Beskikket censor, Århus arkitektskole frem til 2022

Dorte Østergaard Jakobsens arbejde er kendetegnet ved både bogstaveligt og idémæssigt, at udfordre stoffet og dets kendte begrænsninger, og metoden er at undersøge det tekstile fag gennem Crossover der bringe tekstilet ud i nye konstellationer og ind i uafprøvede sammenhænge på flere niveauer.
Dels ved at opløse skellet til andre fagområder (rum, møbler, lyd, lys) og gøre brug af synergien mellem disse og tekstilet. Dels ved genremæssigt at operere i krydsfeltet mellem kunst og design; unika og produktion, hvor hun arbejder med tekstilet på basis af dets traditionelle anvendelse (gardiner, møbler, puder, duge, tapet) og henter det over i andre materialer som f.eks., akryl, træ, linoleum, Backlightfolie, i utraditionelle unikaer (gavl- og vinduesudsmykninger, gulvbelægning, lofts-beklædning, rumdelere, lamper, borde) synkront med stedspecifikke undersøgelser af rum.
Dorte Østergaard arbejder med rum til ophold, fordybelse og eftertanke, rummets betydning og funktion og med spørgsmålet om, hvordan rummet virker i forhold til tekstilets mønster, skalering og kroppens tilstedeværelse.