Kunsthåndværker

Anneline Schjødt

Pedersen

Kontakt

Tillidshverv

Danske Kunsthåndværkere og Designere, medlem af optagelsesudvalget

KS - Kunstnernes Sommerudstilling, Janusbygningen, Tistrup, 2019 og 2020 (formand), Janus - Vestjyllands Kunstmuseum, censor

KKS - Kvindelige Kunstneres Samfund, fhv. medlem af bestyrelsen

Kunstforeningen Limfjordens Censurerede Efterårsudstilling, Gimsinghoved, Struer, 2021 og 2022, censor

Aktuelle udstillinger

Fugl / Johannes Larsen Museet, Kerteminde

KP23 - Kunstnernes Påskeudstilling / Kunsthal Aarhus

ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN - Grafiker

INSPIRATION og motivverden
Naturens former og aftegninger, taktilitet og sanselige spor af vækst og fordærv. Elementer i opbrud. Skævheder og knaster. Menneskelige relationer. Det usagte. Det stille liv og det underliggende drama.

TEKNIK
Traditionelt grafisk håndværk indenfor dybtryksteknikkerne koldnål, stregætsning, blødgrundsætsning, akvatinte, collografi.

MEDLEM
BKF - Billedkunstnernes Forbund
DKoD - Danske Kunsthåndværkere og; Designere
DG - Danske Grafikere
KKS - Kvindelige Kunstne­res Samfund
FGV - Fyns Grafiske Værksted
Grafisk Værksted Næstved
ICOM - International Council of Museums