Kunsthåndværker

Anneline Schjødt

Pedersen

Kontakt

Tillidshverv

Medlem af optagelsesudvalget, suppleant

Aktuelle udstillinger

Ruinart Studios / Martin Asbæk Gallery, København

KS 18 - Kunstnernes Sommerudstilling. Modtager af KS prisen 2018 / Janus Bygningen, Tistrup

Storm og Stille (værkstedsophold) / Statens Værksteder for Kunst, Kbh.

ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN - Grafiker

INSPIRATION og motivverden
Naturens former og aftegninger, taktilitet og sanselige spor af vækst og fordærv. Elementer i opbrud. Skævheder og knaster. Menneskelige relationer. Det usagte. Det stille liv og det underliggende drama

TEKNIK
Traditionelt grafisk håndværk indenfor dybtryksteknikkerne koldnål, stregætsning, blødgrundsætsning, akvatinte, collografi

MEDLEM
BKF - Billedkunstnernes Forbund
DKoD - Danske Kunsthåndværkere & Designere
DG - Danske Grafikere
KKS - Kvindelige Kunstne­res Samfund
ProKK - Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere
FGV - Fyns Grafiske Værksted
Grafisk Værksted Næstved