Kunsthåndværker

Anneline Schjødt

Pedersen

Kontakt

Tillidshverv

Danske Kunsthåndværkere & Designere, medlem af optagelsesudvalget

Kunstnernes Sommerudstilling 2019 og 2020 (formand), Janus - Vestjyllands Kunstmuseum, censor

KKS - Kvindelige Kunstneres Samfund, medlem af bestyrelsen

Aktuelle udstillinger

Funen Printmaking Studio / Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, Letland

Fugl / Johannes Larsen Museet, Kerteminde

Storm og Stille (værkstedsophold) / Statens Værksteder for Kunst, Kbh.

ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN - Grafiker

INSPIRATION og motivverden
Naturens former og aftegninger, taktilitet og sanselige spor af vækst og fordærv. Elementer i opbrud. Skævheder og knaster. Menneskelige relationer. Det usagte. Det stille liv og det underliggende drama

TEKNIK
Traditionelt grafisk håndværk indenfor dybtryksteknikkerne koldnål, stregætsning, blødgrundsætsning, akvatinte, collografi

MEDLEM
BKF - Billedkunstnernes Forbund
DKoD - Danske Kunsthåndværkere & Designere
DG - Danske Grafikere
KKS - Kvindelige Kunstne­res Samfund
ProKK - Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere
FGV - Fyns Grafiske Værksted
Grafisk Værksted Næstved