Viden

Statens Kunstfond giver gode råd til din ansøgning

Ansøgningsfristen til kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet den 27. september 2022 nærmer sig med hastige skridt. På infomødet om støttemuligheder ved Statens Kunstfonds legatudvalg og projektstøtteudvalg kunne man høre nærmere om det nye udvalgs kriterier og fokuspunkter for tildelinger.

Vi har lavet en opsummering af de vigtigste pointer fra mødet

Ida Wieth fra udstillingen Reach i Officinet, 2019. Foto / Art & Culture Lab

Nye kriterier for kunstnerisk kvalitet

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er projektets kunstneriske kvalitet og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

 

Faglighed – at projektet udvikler og udfordrer praksis, ideer, traditioner og materialer.

Sammenhæng – at projektet har en gennemtænkt kobling mellem idé og valgte metoder og/eller virkemidler.

Betydning – at projektet viser refleksion over, hvordan projektet skaber betydning i relevante sammenhænge.

 

Kunsthåndværk og design er et bredt område. Og udvalget ønsker at give tilskud til projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området. Det kan både være projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel eller kritisk karakter.

 

Ved ansøgning besvares følgende spørgsmål som en del af projektbeskrivelsen:

Hvad er ideen, og hvordan vil du realisere den?

Hvordan udvikler og udfordrer projektet din faglighed eller faget?

Hvad er intentionen, hvad skal projektet give videre og til hvem? 

Disse kriterier vil indgå i behandling af alle ansøgninger til udvalget i fremtiden.

 

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgningerne ud fra følgende kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektets kunstneriske kvalitet:

Debat og dannelse 
Styrke faglig dialog og kritisk debat inden for området og skabe øget bevidsthed om det, kunsthåndværk og design kan og gør. Være med til at uddanne den brede befolkning om, hvorfor design og kunsthåndværk er så vigtig. Især unge og børn.

Materiale og produktion 
Fremme bæredygtig udvikling gennem faglig indsigt i og formidling af materialesans og viden om produktion og metoder. Hvordan laver jeg mine produkter, og hvilket aftryk sætter de i verden?

Udveksling og forankring 
Tilskynde tværgående samarbejder og kunstnerisk udveksling med fokus på Norden i verden og lokal forankring.


Gode råd til din ansøgning

1. Læs ansøgningsvejledningen og følg den

2. Skriv kort og præcist i projektbeskrivelse og budget

3. Hvis der er en skabelon, så brug den

4. Brug relevante projekter fra dit portfolio og husk sammenhængen

5. Du behøver ikke skrive akademisk – vær hellere direkte og konkret, når du beskriver kernen i dit projekt eller dit virke

6. Der findes ikke én opskrift på den gode ansøgning

7. Tjek tidligere tildelinger og søg realistiske beløb

 

Her kan du se tildelinger fra foråret

Mød projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design 

Søg tilskud

Yderlige spørgsmål til pulje mm skriv til: kunsthaandvaerkogdesign@slks.dk