Nyhed

Ny finanslov styrker kulturinstitutioner og designuddannelserne

De langvarige nedskæringer indenfor kunst- og kulturområdet er stoppet, og der er prioriteret kunstneriske udviklingsmidler til designskolerne. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftalt at stoppe besparelserne på kulturområdet fra 2020.

Foto: Designskolen Kolding

Danske Kunsthåndværkere & Designere har sammen med en række andre organisationer i Dansk Kunstnerråd talt for at stoppe omprioriteringsbidraget. Det lykkedes!

“ TAK til alle de kunst-og kulturorganisationer, som tog kampen. Tillykke til de skabende og udøvende danske kunstnere – til kulturinstitutionerne og kunstuddannelserne – og ikke mindst de danske kulturforbrugere. Omprioriteringsbidraget er med den nye finanslov sløjfet på kunst og kulturområdet. TAK til de politikere som lyttede og forhandlede. Action speaks louder than words” – skriver Dansk Kunstnerråd.

Læs mere om kampagnen fra Dansk Kunstnerråd

Kunstneriske udviklingsmidler til designskolerne
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at afsætte et kvalitetstilskud til de kunstneriske uddannelser på Arkitektskolen Aarhus (AAA), Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og Designskolen Kolding (DSKD).

Midlerne har stor betydning for skolerne. Designskolen Koldings nye rektor, Lene Tanggard udtaler:

”Vi er ret glade. Midler til det kunstneriske udviklingsarbejde på finansloven betyder meget for at kunne udvikle vores skoles vidensgrundlag. Vi henter viden fra praksis, fra forskning og fra det kunstneriske udviklingsarbejde, og nu kan vi give sidstnævnte et ordentligt løft. Tak for det.

 

Kulturminister Rasmus Prehn siger:
”Jeg vil gerne takke partierne bag regeringen for denne aftale. Deres vedholdende pres på at sætte kulturen på dagsorden i finanslovsforhandlingerne har båret frugt, så vi kan give kulturlivet nogle tiltrængte stabile og trygge økonomiske rammer. Fra 2020 er det slut med de faste, årlige sparekrav for de danske kulturinstitutioner. Det sker efter 4 år med systematiske grønthøsterbesparelser under den borgerlige regering.

At det allerede nu i regeringsperioden lykkedes at være så ambitiøse skyldes i høj grad, at der er en række partier bag regeringen, der alle har villet give kulturen bedre vilkår, end der var udsigt til med besparelser de kommende år. Denne aftale viser, at vi kan nå store politiske resultater, når vi løfter i flok. Kulturen i Danmark får nu nogle stabile økonomiske rammer. Det er jeg som kulturminister naturligvis glad for, men jeg synes også det lover godt for det fremtidige samarbejde, hvor vi har mange andre vigtige opgaver, vi skal have løst i fællesskab.”

Finansloven på kulturområdet i tal
• Omprioriteringsbidraget annulleres fra næste år, hvilket svarer til, at planlagte besparelser på 764 mio. kr. i perioden 2020-2023 ikke gennemføres.
• Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2020 og frem til symfoniorkesteret Copenhagen Phil, som kommer ud over afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på orkestrets bevilling.
• Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 til Danmarks Underholdningsorkester, herunder til orkestrets pædagogiske læringsprojekter for folkeskolen.
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til styrkelse af KVINFO’s videncenter.
• Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til den digitale ordbog ’Den Danske Ordbog’.

Baggrund om omprioriteringsbidraget
Den daværende V-regering indførte i 2016 besparelser på 2 pct. årligt på driftsbevillinger på kulturområdet – herunder museer, teatre, kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler. I 2019 udgør omprioriteringsbidraget på kulturen 79,2 mio. kr. (ekskl. Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen).

 

Læs mere om finansloven 2020

KADK: Stort økonomisk boost til KADK

JV: Designskole får ekstra millioner over ny finanslov

Politiken: Efter tre års protester fra kulturlivet afskaffer politikerne de forhadte kulturbesparelser

Kulturmonitor: Ny finanslov på plads. Regeringen dropper omprioriteringsbidraget 

Information: Kulturlivet fejrer enden på sparekrav

Kristeligt Dagblad: Kulturlivet kan takke støttepartier