Viden

Ny publikation sætter tal på kunsten

"Kunstnere i Tal" giver et overblik over statistiske nøgletal og sætter ansigt og fortællinger på kunstneres vilkår.

I december 2023 offentliggjorde Danmarks Statistik den første samlede statistik om kunstnere på tværs af kunstområderne.
Den nye kunstnerstatistik Kunstnere i Danmark er del af udviklingsprojektet Kunstnere i tal (KiT), som er et samarbejde mellem Danmarks
Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af Rådets medlemsorganisationer. Danske Kunsthåndværkere & Designere er repræsenteret i Dansk Kunstnerråds bestyrelse ved Sia Mia.

Denne publikation giver indblik i udviklingsprojektets baggrund, præsenterer et overblik over de statistiske nøgletal og sætter ansigter og fortællinger på nogle af de kunstnerliv, som tallene afspejler.

 

Databaseret viden om kunstnervilkår har hidtil været en mangelvare i dansk kulturpolitik. På samfundsplan har der været et stort videnshul, hvad angår data om kunstnere som samlet gruppe på arbejdsmarkedet. Det blev især tydeligt under Coronapandemien, hvor det viste sig, at politikere og embedsfolk manglede indblik i de forhold, kunstnere og kulturskabere arbejder under.
Dansk Kunstnerråd, som i mange år har ønsket mere fokus på data om kunstnernes vilkår, indgik derfor under pandemien datasamarbejdet Kunstnere i tal (KiT) med Danmarks Statistik.

Målsætningen var at sætte tal på – og løbende udarbejde statistik om – kunstneres og kulturskaberes sociale og
økonomiske vilkår.
Dataarbejdet er gennem 2022-23 blevet konsolideret i et samarbejde om kontinuerligt at udarbejde en samlet statistik på tværs af
kunstarterne. Medlemmer fra Danske Kunsthåndværkere & Designere har efter tilsagn bidraget til statistikken sammen med de øvrige medlemsorganisationer.  Og i december 2023 udgav Danmarks Statistik Kunstnere i Danmark, som er den første udgave af kunstnerstatistikken.

Vi håber, at Kunstnere i tal – om statistikken Kunstnere i Danmark vil være til gavn og glæde for vores samarbejdspartnere, politikere,
kulturlivets beslutningstagere og for alle dem, statistikken handler om: Kunstnere og kulturskabere i hele Danmark.

Tak til Kulturministeriet for at støtte udviklingsprojektet og tak til Danmarks Statistik for samarbejdet.

 

Læs mere om undersøgelsen her