Kunsthåndværker

Lisbet

Thorborg Andersen

Kontakt

Alt det vi ikke ved, alt det vi ikke kan se, er omdrejningspunktet for mine værker. Jeg forsøger at indfange den mystik, der ligger i menneskets forhold til naturen og verden.

Som art har vi udøvet vores dominans over naturen gennem århundreder. Andre arter lider, nogle er allerede forsvundne. Jeg beskæftiger mig med spørgsmål om liv, død og efterliv.

Gennem mine værker ønsker jeg at give en æstetisk oplevelse af forbindelserne mellem livsformer på forskellige niveauer, i forskellige former, stadier og medier.

Ved at sandstøbe udøver jeg en form for omvendt arkæologi. Objekterne, gravet ud i sand, er ikke levn fra fortiden, men fremstår som intuitive, rumlige billeddannelser, der rækker ind i fremtiden.

Benede væsener, reliefbilleder og symboler, der er som tidsrejsende eller artefakter fra en anden verden, og reflekterer fællesskabet mellem menneskelige udtryk på tværs af tid og sted.