Kunsthåndværker

Helle

Bjerrum

Kontakt

Tillidshverv

Beskikket ekstern censor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus.

Helle Bjerrum, arbejder med smykket på flere måder; dels som designobjekter og dels som kunstnerisk udtryksform.

Hun er uddannet fra Designskolen i Kolding og tog afgang fra Institut for Ædelmetal i 1995.
Hun debuterede som designer på Biennalen i 1995 og markerede sig som en af samtidens markante smykkekunstnere på Charlottenborg i 1999, både forårs- og efterårsudstillingen.
Hun har smykker repræsenteret i Statens Kunstfonds Smykkeskrin og på Designmuseum Danmarks permanente udstilling; Design Nu.
Hun har i flere omgange modtaget anerkendende støtte fra Statens Kunstfond, Ny. Carlsberg fondet, Nationalbankens Jubilæumsfond og Danish Crafts.

Siden 2015 har hun været ansat som Administrations- og Projektleder i foreningen Danske Kunsthåndværkere & Designere.