Nyhed / corona-tema

Kunsthåndværkerens og designerens vejledning i corona-krisen

Covid-19 sætter sine tydelige spor og påvirker både virksomheder, kulturarrangører og udøvere i den kreative branche. Her har vi samlet en række vejledende råd og links til relevant viden for kunsthåndværkere og designere.

Sarah Oakman på sit værksted. Fotograf Kim Karstensen

Opdateres løbende. Senest opdateret den 24. juni 2020.

Kompensation for særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere
Regeringen har annonceret en ny aftale, der tilgodeser de kunstnere og selvstændige, som er afhængige af de mange arrangementer, der er blevet aflyst over sommeren pga. Covid-19. Læs aftalen 

 

Hvis du udstiller, holder foredrag eller lignende

Er din udstilling eller dit arrangement blevet aflyst? Først og fremmest skal du nærlæse din kontrakt. Står der noget om, hvem der bærer udgifterne ved en mulig aflysning? Hvis aftalen blev indgået før der var kendskab til covid-19, så kan der sandsynligvis være tale om force majeure.

Tal med arrangøren og hør om det er muligt at udskyde udstillingen/arrangementet til et senere tidspunkt. Hvis det er muligt, skal du kontakte fonde/samarbejdspartnere, der evt. har støttet dit projekt, fortælle dem om udviklingen og evt. bede om udsættelse på regnskab/afrapportering, hvis dette er påkrævet i din bevilling.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre, om det dækker eventuelle tab.

Undersøg om din arrangør har mulighed for at få kompensation, hvis vedkommende betaler udstillingshonorar. Se afsnit om kompensationsmuligheder nedenfor.

Se også BKF’s vejledning til kunstnere: https://www.bkf.dk/kunstnere-og-corona-vejledning-og-raad/

 

Hvad er Force Majeure ?
Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. Det kan f.eks. være naturkatastrofer, krig, brand, indførselsforbud m.v. Force majeure vil medføre ansvarsfrihed for den part, der ikke kan levere i henhold til aftalen, så længe force majeure-begivenheden består.”  Kammeradvokaten
Læs om coronavirus og force majeure

 

Kompensationsmuligheder for arrangører
Der er mulighed for, at arrangører kan modtage kompensation for kunstnerhonorar, billetindtægter mv.

Som udgangspunkt gælder ordningen arrangementer, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere pga. coronavirus/covid-19.

Derudover er arrangementer med 500 eller flere deltagere, som er målrettet særlige coronavirus/covid-19.-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.”

Læs om kompensationsordning på Virksomhedsguiden

 

Små og mellemstore virksomheder
Corona kan også give udfordringer for kunsthåndværkere og designere med enkelt-mandsvirksomheder. Private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra. Dog skal det fortsat være muligt at opretholde en produktion.

Situationen kan betyde en forsinkelse på leveringer til dig, eller at du selv har problemer med at levere. Nærlæs din kontrakt og undersøg, om det er muligt at udskyde leverancer.

Læs Kammeradvokatens nyheder om corona og force majeure 

Læs Virksomhedsguiden Coronavirus og din virksomhed

 

Sådan kan du udskyde dine udgifter
Mange små virksomheder risikerer at tømme deres opsparing, for at kunne betale deres udgifter, samtidig med at indtægterne er stærkt begrænsede. Der kan opstå behov for at låne nogle penge, men kan du ikke det, er det en mulighed at udskyde nogle betalinger til senere.
For at hjælpe vil regeringen forsøge at gennemføre en ordning, hvor det er muligt at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat.

Læs SKMdanmarks pressemeddelelse om forbedring af likviditet

I praksis er det allerede, uafhængigt at ovenstående regeringstiltag, muligt at gå ind på skats hjemmeside og ændre sin forskudsopgørelse, det kan betyde, at du undgår at betale B-skat, eller betaler et mindre beløb, i en periode. Det skal selvfølgelig justeres op igen, når krisen er ovre, og du har overblik over din forventede årlige indkomst.

Du kan også tale med dine kreditorer, og høre om det er muligt at udskyde betalingen af f.eks. husleje og råvarer, til senere på året. Her er det dog vigtigt at huske, at dine kreditorer kan stå med lignende problemer som dig selv. Og sikkert vil ønske en form for sikkerhed for, at pengene faktisk kommer ind senere på året.

 

Udbetalte tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond

Tilskud udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

 

Tilskud udbetalt fra Statens Kunstfond

Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Statens Kunstfond

 

Regeringens hjælpepakke til små erhvervdrivende

Regeringen har lanceret en hjælpepakke til små erhvervsdrivende og freelancere.
Mange kunsthåndværkere og designere basere deres indtægter på en vifte af indtægtskilder, på tværs af selvstændig virksomhed, honorar, og lønindtægter.
DKoD er i dialog med den kreative branche for at gøre regeringen opmærksom på dette problem.

• Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

• Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

• Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.

• Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.

 

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne

Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder

 

 

Mere viden:
Danske Kunsthåndværkere & Designere samler relevant viden, der er godt at vide som selvstændig kunsthåndværker og designer. Find forskellige emner i håndbogen “Viden & Vejledning” (obs. denne side kan kun tilgås af medlemmer)

 

Relevante links:

SMVdanmark: https://smvdanmark.dk

 

Virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/?fbclid=IwAR0sjbgx2WVg40yBVfpD-IXh8OlRXVmY7tJuuDmAobpERKymRgwIzUe6U8w

 

Dansk Erhverv: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/coronavirus—10-sporgsmal-og-svar/

 

Dansk Industri: https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/covid-19/

 

FAOD: https://www.faod.dk/nyheder/faa-svar-paa-corona-spoergsmaal/

 

BKF: https://www.bkf.dk/kunstnere-og-corona-vejledning-og-raad/

 

Magisterbladet: https://www.magisterbladet.dk/emneord/Coronavirus

 

https://www.magisterbladet.dk/aktuelt/2020/marts/coronavirus-rammer-smaa-virksomheder-haardt-det-bliver-en-kamp-at-overleve

 

Facebookgruppen Danske Soloselvstændige: https://www.facebook.com/groups/2532712576980982/