Viden

Kunsten at trives

Har du svært ved at balancere dit arbejds- og privatliv?
Har du svært ved at finde ro mellem opgaver, fordi du er bange for at der ikke kommer nye?
Savner du at have din kreativitet mere med i dit arbejde?

Et nyt forskningsprojekt skaber fokus på trivsel i det kreative arbejde som freelancer, løst ansat eller solo-selvstændig designer. Nederst i artiklen finder du guiden der forklarer, hvordan du selv kan anvende metoderne.

Foto fra en workshop under "Kunsten at trives"

 

Kunsten at trives er en tilgang til kreativt arbejde med potentiale til at skabe trivsel, mental sundhed og samtidigt understøtte din kreative proces. Metoderne er forskningsbaserede og bygger på kunst– og naturterapi, hvor det handler om at aktivere sanserne og inddrage kroppen og naturen til at skabe ro, åbenhed og dybere kontakt med sig selv. Derigennem giver redskaberne mulighed for at opnå øjeblikke af trivsel i løbet af arbejdsdagen og konkrete resultater i det tema eller projekt, du arbejder med. Guiden er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt, hvor 32 selvstændige designere afprøvede metoderne i et workshopforløb og undersøgte deres arbejdssituation gennem en kunstneriske proces.

 

Hvis dit liv som solo-selvstændig eller freelancer både bringer en stor følelse af frihed og glæde, men i perioder også er ensomt og præget af uvished, kunne du for eksempel undersøge, hvad der kan hjælpe dig med uvisheden i de drøje perioder. Føler du et tidsmæssigt og økonomisk pres, kunne dine spørgsmål helt konkret handle om, hvor pengene skal komme fra, hvilken retning du kan gå i, eller hvordan du kan skabe mere balance i dit arbejde. Ved at udforske din arbejdssituation gennem de kunstneriske metoder vil du kunne få adgang til en indre ro og åbenhed som kan åbne døren til nye sider af dig selv og nye perspektiver på situationen.

 

Foto fra en workshop under "Kunsten at trives"

En guide til opbygning af trivsel gennem dit kreative arbejde
Vi præsenterer her metoderne for at sætte fokus på hvad du kan gøre lige nu for at håndtere udfordringer og opbygge trivsel direkte i dit praktiske arbejde. Metoderne kan bruges individuelt eller du kan bruge dem i fællesskab med andre, fx som dialogredskaber i samskabelse, med kunder eller som projektlederværktøj. Formålet med værktøjskassen er at hjælpe dig til at finde alternative arbejdsgange og udvikle dem med udgangspunkt i din egen viden, adfærd og kerneopgaver. Vi håber også at metoderne kan inspirere samtaler og fællesskab omkring mental sundhed i vores branche.

 

Indhold i guiden
Introduktion til Artful inquiry(PDF) som er en undersøgende procesramme for at dykke ned i et brændende spørgsmål eller situation. Dette hjælper dig til at sammensætte metoderne til dit behov. Processen bygger på Jungs fire psykologiske funktioner: intuition, sansninger, det mentale og vores følelser, som tilsammen kan beskrives som vores oprindelige måder at vide på. Introduktionen indeholder Portrætter af solo-selvstændige designere der giver indblik i deres historie, oplevelser med Artful inquiry og hvordan metoderne har hjulpet dem.

Værktøjskassen (PDF) introducerer tre kunst- og naturbaserede metoder, som har vist sig let tilgængelige og virkningsfulde til at opbygge trivsel direkte i praktiske kreative processer. De bygger alle på eksisterende forsknings inden for kunst- og naturterapi.

The other hand, Fülge – kraftdyr og Medicine walk

 

DOWNLOAD TIL EGET BRUG
Du finde guiden og de tre trivselsværktøjer som også vil være tilgængelige på vores hjemmeside. Du kan også læse portrætter af designere, som har gennemført ”Kunsten at trives – workshoppen” samt metoderne, som de kunstneriske og naturbaserede værktøjer tager afsæt i.

 

Kunsten at trives – et forskningsprojekt
Kunsten at trives et forskningsprojekt udført af Silje Alberthe Kamille Friis og Annegrete Mølhave, Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering i samarbejde med Forbundet Arkitekter og Designere og Design denmark.

Projektet er finansieret af Velliv Foreningen. Projektet forløb i 2022-23.