Udstilling

Fresko – Tegn og Fortællinger i Kalk

Fra 3-3-2017 til 26-3-2017 / Officinet, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Bredgade 66, 1260 København K.
Helle Vibeke Steffensen

Publikum føres ind i en verden af ornamentik og stoflighed, der trækker tråde til de store europæiske mestre i malerkunsten. Over hele Europa ses domkirker, paladser og andre betydningsfulde bygninger udsmykket med freskoteknikken. Helle Vibeke Steffensen nytænker teknikken og gør den brugbar i samtidens moderne byggeri. Hun har siden 1985 arbejdet med den arkitektoniske del af det keramiske område og har været optaget af de oplevelsesmæssige bearbejdninger af bygninger, byrum og landskab.

Freskoteknikken rummer en dybde, transparens og lysende stoflighed, der kommer til syne gennem påførelse af flere lag sand, marmorgrus, kalk og farve. De billedmæssige muligheder udtrykker Helle Vibeke først og fremmest ved brug af ornamentet og den abstrakte fortælling, som beskueren kan digte videre på. Rytme, komposition og dynamik bliver – ligesom i musikken – vigtige elementer.


”Jeg er af den overbevisning, at vi moderne mennesker kan have stor glæde af ”indbyggede” fortællinger, både i de offentlige og private rum, som øger opmærksomheden på og tilstedeværelsen i rummet, og som åbner op for beskuerens egen billedverden. Og at freskoteknikken med sin sarthed og lysende stoflighed er et velegnet ”medie” at fortælle sådanne historier i.” - Helle Vibeke Steffensen.


Der er i Danmark en lang tradition for kalkmalerier i kirker, hvor bibelfortællinger, skildringer af det daglige liv og ornamentik pryder bygningerne. Med Helle Vibeke Steffensens greb og kunstneriske udtryk får den ældgamle fresko-teknik igen en berettigelse i det offentlige rum, og kan være med til at skabe fornyet stoflighed og nærvær.

Udstillingen er støttet af
Grosserer L. F. Foghts Fond
Toyota-Fonden

Om Helle Vibeke Steffensen

Helle Vibeke Steffensen har siden 1985 udført en række udsmykninger på bygninger og i byrummet.
I byggeriet ofte i form af integrerede bearbejdninger af selve bygningskroppen, reliefskæringer m.m. F.eks. Udsmykning af to kirker for arkitekterne Fogh og Følner, udsmykning af gavl på Folkvarsvej i København for Byens Tegnestue og udsmykning af Fredericia Stations Tunnel, DSB. I byrum og landskab i form af skulpturelle ”møbler” f. eks. Murstensbænke, Amager Hospital, murstensskulptur, Roskilde Tekniske Skole og Stenslange, Bellahøj.

Hun har blandt andet udstillet et par gange på Dansk Arkitektur Center, på Grimmerhus og er støttet af Statens Kunstfond m.fl.

I 2007 deltog hun i et kursus i freskoteknik på European Centre for Heritage Crafts and Professions i Venedig og har siden da arbejdet med denne teknik.

Time- og gæstelærer på Danmarks Designskole og Designskolen Kolding 1994-2006.
Uddannelse: Skolen for Brugskunst, nu: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 1981-85.

www.bygningskeramik.dk

Helle Vibeke Steffensen
Helle Vibeke Steffensen. Udstillingsfoto, Officinet. Foto: Ole Akhøj
Helle Vibeke Steffensen. Udstillingsfoto, Officinet. Foto: Ole Akhøj
Helle Vibeke Steffensen. Udstillingsfoto, Officinet. Foto: Ole Akhøj
Helle Vibeke Steffensen. Udstillingsfoto, Officinet. Foto: Ole Akhøj