Fra 1-7-2021 til 1-9-2022 / Hanne Bertelsen Keramik

Studio/Shop

Keramik. Her kan du se hvordan jeg arbejder, samtidig med at du kan se keramikken udstillet. Jeg arbejder både med unika-værker og med keramik til brug i dagligdagen; i spændingsfeltet hvor det at mestre et håndværk og undersøge kunstneriske udtryk er hinandens forudsætninger. Alt er fremstillet i porcelæn og stentøj og brændt til 1280 grader.
//
Ceramics. Here you can see how I work, while you can see the ceramics on display. I work both with unique works and with ceramics for use in everyday life; in the field of tension where mastering a craft and examining artistic expression are each other's prerequisites. Everything is made of porcelain and stoneware and fired to 1280 degrees.
Adresse
Sankt Paulsgade 72.
1313 København K
Åbningstider
Tirsdag til fredag kl. 11 - 18.
lørdag kl. 11 - 14