Fra 1-7-2021 til 1-9-2022 / Keramik Charlotte Thorup

Keramik/Ceramic

Værksted & Butik
Jeg bor i Svaneke på Bornholm, hvor jeg har mit eget værksted.
Mit arbejde med leret er drevet af interessen for mønstre, gentagelser og rumforhold. Inspirationen hentes fra arkitektur, klassiske designs, tekstiler, samt fra naturens universelle grundformer.
Jeg skaber vægobjekter og skulpturelt stående værker.
Fælles for disse er fortællingen om gentagelser, mønstre og grundformer.
//
Shop & Studio
I live in Svaneke, Bornholm, where I have my own workshop.
My work with clay is driven by the interest in patterns, repetitions and spatial conditions. The inspiration is taken from architecture, classic designs, textiles, as well as from nature's universal basic forms. I create wall objects and sculptural works. Common to these is the narrative of repetitions, patterns and basic forms.

Adresse
Vestergade 11
3740 Svaneke
Åbningstider
Se på min hjemmeside