Aftale om finansloven sikrer etablering af KULTURENS ANALYSEINSTITUT

Den nye finanslovsaftale for 2022, som netop er indgået af Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er en milepæl for dansk kulturliv. Aftalen sikrer nemlig etablering af Kulturens Analyseinstitut.

Dagens Skum af Helle Vibeke Jensen. Fotograf Kirstine Autzen. Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2017

Med dette års finanslov får Danmark et nyt Kulturens Analyseinstitut. Målet er at få mere viden og data, som kan bruges til at udvikle hele kulturområdet. Debatten om et analyseinstitut har stået på længe og har været et udbredt ønske blandt mange kulturaktører. Det glæder mig også, at vi med aftalen styrker folkeoplysningen de kommende år og giver en ekstra hjælpende hånd til en række lokale museer rundt om i Danmark.” fortæller Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

 

Aftale om Kulturens Analyseinstitut

4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til etablering af Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel bl.a. med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022.

 

Kilde: Kulturministeriet