Kunsthåndværker

Inger

Heebøll

Kontakt

Information

CV

Leret er materialet.
En stadig fascination af de daglige omgivelser jeg færdes i, og spørgsmål til den virkelighed jeg er en del af, er inspirationen.
Gennem de sidste år har jeg arbejdet med at omsætte og synliggøre disse iagttagelser til keramiske udtryk. Det er blevet til "figurative fortællinger", der gerne inviterer beskueren med ind i mit genkendelige og fabulerende univers, med mulighed for at gå på opdagelse i detaljer og digte med på fortællingerne, der altid rummer en vis tvetydighed. For det står frit for, om man ser det skønne eller skræmmende i bulldozere og gravemaskiner, om svinet giver associationer til flæsk eller MRSA og gyllens påvirkning af miljøet.
Mit arbejde med det figurative og fortællende udtryk er samtidig en fortsat undersøgelse og eksperimenteren med leret som materiale - med hvor få midler, kan jeg skabe en fortælling, der rummer en kommentar til min omverden?