Bliv medlem

Værkstedsbesøg, Sanne Ransby & Mariko Wada, Biennalen 2015. Fotograf Kirstine Autzen.

Klik her for at gå til ansøgningsskema

Læs mere om vores optagelsesbetingelser:

Direkte optagelse
Hvis du er bachelor eller kandidat fra Designskolen i Kolding, Kunstakademiets Designskole på Holmen eller Bornholm.
Bachelor eller kandidat fra Arkitektskolen Århus eller Kunstakademiets Arkitektskole.
-eller ovennævntes udenlandske partnerskoler, kan du optages direkte.
Studerende ved alle ovennævnte optages også direkte og medlem til stærkt nedsat pris under studiet.

Optagelse ved Point
Man kan optages som medlem, hvis man fra følgende områder kan samle i alt 6 point, baseret på eget originalt design:
A. Deltagelse i anerkendte censurerede eller kuraterede udstillinger i ind – eller udland. (2 point pr. udstilling)
B. Tildeling af arbejds- eller hæderslegater samt priser i forbindelse med udstillinger. (2 point)
C. Artist in Residence – ophold/arbejdsophold i anerkendte videnscentre eller værksteder for kunsthåndværk – efter invitation eller ansøgning. (2 point)
D. Regelmæssigt virke som underviser på uddannelser, der anerkendes som optagelsesgrundlag i henhold til direkte optagelse. (2 point)
E. Beskæftigelse med kreativ ledelse i designvirksomheder o. lign. (2 point)
F. Design eller kunstnerisk orienteret bachelor indenfor det område, der ansøges om optagelse på. (2 point)
G. Tildeling af udsmykningsopgaver. (2 point)
H. Medlem af andre anerkendte kunsthåndværker/designer organisationer. (2 point)
I. Afgang fra andre anerkendte kunstneriske uddannelser. (2 point)
J. Designprojekter i industriel produktion hos ekstern producent. (1 point pr. produkt)

Dokumentation for de 6 point gives i form af f.eks. eksamensbeviser, bevilingsbreve, prisoverrækkelser, invitationer, omtaler mv. samles i en pdf. og vedhæftes ansøgningen. Ansøgningen vurderes af foreningens optagelsesudvalg, udelukkende på grundlag af indsendte oplysninger.

Anerkendte censurerede og kuraterede udstillinger ex:
Biennalen for Kunsthåndværk og Design
Charlottenborg Forårsudstilling
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunstnernes Efterårsudstilling
Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup

Deltagelse i udstilling på anerkendte museer og udstillingssteder ex:
Designmuseet
Trapholt
Louisiana

Design og kunstnerisk orienterede bachelorer ex:
VIA, Beklædning eller Tekstil design.
Kea, Smykker Teknologi og Buisness

Andre anerkendte kunstneriske uddannelser ex:
Det Kongelige Kunstakademi i København
Århus Kunstakademi
Det Fynske Kunstakademi

Optagelse via værkbedømmelse:
– Hvis du ikke kan optages direkte eller har adgangsgivende point.
Indsend 6 udvalgte værker som repræsenterer dit arbejde.
Vedlæg evt. værkbeskrivelse i PDF. Max 1200 anslag pr. værk.
Værker som fysisk ikke kan indsendes kan dokumenteres i en 3 siders PDF.
Det skal fremgå om værkerne er udført i forbindelse med uddannelse.

Datoer i 2017:

Værkbedømmelse samt skriftlige ansøgninger ved point:
Deadline for indsendelse af skema den 29. maj.
– indlevering af værker den 6. til 9. juni.
– afhentning af værker den 13. til 16. juni.
– svar gives skriftligt i uge 25.

Optagelse ved point:
Deadline for indsendelse af skema den 28. august
– svar i uge 38

Værkbedømmelse samt skriftlige ansøgninger ved point:
Deadline for indsendelse af skema den 20. november.
– indlevering af værker den 28. til 1. december.
– afhentning af værker den 5. til 8. december.
– svar gives skriftligt i uge 50.

Gennemgang af ansøgninger og værkbedømmelse foretages af foreningens optagelsesudvalg.

Kontingent og betingelser
Kontingentet er skattemæssigt fuldt fradragsberettiget som fagligt kontingent. Kontingentsatsen for medlemskab fastsættes af årsmødet.
Den aktuelle kontingentsats er 242 kr pr måned / 2900 kr pr år og opkræves kvartalsvist 1/1, 1/4, 1/7, 1/10.
Studerende: 33,50 pr måned / 400 kr pr år opkræves  kvartalsvis  1/1, 1/4, 1/7, 1/10.

Medlemskab er personligt og er bindende for mindst et kalender år, udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet 1md. før kvartalsopkrævning altså senest: 1/3, 1/6, 1/9, 1/12.

Klik her for at gå til ansøgningsskema