Designer / Kunsthåndværker

Anna

Søgaard

Værksted

Anna Søgaard

Prags Boulevard 61. st

2300 København

Kontakt

I mit arbejde som designer ligger min primære interesse på objekter i træ. Jeg er fascineret af simple funktioner såsom opbevaring, og jeg er særligt optaget af interaktionen mellem brugeren og objektet. Min nysgerrighed på form og funktion tager ofte afsæt i elementer, der relaterer sig til hinanden, enten gennem en logisk, matematisk eller funktionel orden.
Jeg arbejder ofte i en skala, der giver mig mulighed for at genbruge og bruge
overskydende træ fra industrien og mine værkstedskolleger. I denne proces sætter træets format rammen for objektet. En arbejdsmetode, jeg sætter pris på, da det er med til at pirre min nysgerrighed og samtidig gøre, at objekterne aldrig bliver det samme.