Viden

Tekstile fortolkninger af sorg og savn

'Tilblivelser – i og af et sorglandskab' er en bog om sorg og savn. Med afsæt i tekstilkunstner Marianne Johnstad-Møllers udstilling Becoming, i Officinet 2018, er bogen et værk, der smelter skitser, proces og billeder fra udstillingen sammen med tekster om sorg, landskaber og tilblivelse. Tilblivelse forstået som den proces, man går igennem i forsøget på at komme frem til sig selv på en ny måde. Bogen er således både en dokumentation af udstillingen, men i lige så høj grad en videreudvikling af den. Et bogværk i egen ret, hvor man bevæges af tanker og refleksioner bag de visuelle strikkompositioner.

Bogværket 'Tilblivelser – i og af et sorglandskab.' Foto marianne Johnstad.

Udstillingen Becoming gav sorgen og savnet fysisk form gennem strikkede værker. Gjorde begreberne tilgængelige som stivnede og florlette, transparente strikobjekter med åbne, løbne masker, huller og lag-på-lag-effekter i jord- og hudfarver. Gjorde dem til loftshængte sfæriske kompositioner i et subtilt, taktilt og næsten surrealistisk univers, man som tilskuer kunne bevæge sig rundt i. Og snarere end at være tilskuer blev man en vandrer, der bevægede sig ind og ud af det kunstneriske landskab – i en tilstand mellem fysisk tilstedeværelse og mental refleksion.

 

”Jeg har i mange år arbejdet med samme transparente garn. Som noget, der er, og noget, der ikke er. Det er interessant at arbejde med strik som fænomen, tanke, følelser, refleksioner og erkendelser. Strik er blevet min vej til at sanse det ubevidste og gøre det bevidst, da følelsen bliver synlig, så jeg kan kigge på den, tale med den og begynde at give den plads og accept.”

 

Marianne Johnstad-Møllers udstilling Becoming er ikke entydig. Sorgen og savnet kan blande sig med andre stemninger, og det installatoriske værk rummede flere spor til at leve med og i sorg. Udstillingens stoflighed og åbne struktur gav anledning til overvejelser og samtaler, som bogværket tager et skridt videre med sine øvrige lag af viden og refleksion. Som ordbogsoptegnelserne, som skitsebogsopslagene, som de filosofiske, poetiske og akademiske tekster, der peger frem og tilbage i historien og perspektiverer vores blik på naturen. Tekster, der berører forbindelsen og forbundetheden mellem natur og menneske, fordi vi alle er en del af det øko-cykliske kredsløb. Af jord er du kommet…

 

Bogen Tilblivelser – i og af et sorglandskab smelter poesi og tekstilt værk sammen til en ny kunstnerisk helhed og genintroducerer den fysiske fornemmelse fra udstillingen med visuelle skitser fra arbejdsprocessen, poetiske formuleringer og akademiske refleksioner. Bogen har bidrag af Malou Juelskjær, lektor, ph.d i socialpsykologi ved Aarhus Universitet, Dorthe Staunæs cand.psych., ph.d. og professor i socialpsykologi ved Danmarks Institut for Uddannelse & Pædagogik, Sverre Raffnsøe, dr. phil. og professor i filosofi på Copenhagen Business School og cand. mag i filosof og grafiker Kim Lykke og tekstilkunstner Marianne Johnstad-Møller.

 

Teksterne i Tilblivelser – i og af et sorglandskab har til ambition at åbne samtalen i alle de forskellige retninger, der kredser om værkets grundtemaer. Om at give form til det, vi ikke kan se. Om at nærme sig en forståelse og manifestation af de eksistentielle grundvilkår, vi alle møder i løbet af vores liv. Om at give plads til det svære og nå frem til sig selv på en ny måde. Om rejsen igennem mørket for at nå ud til lyset på den anden side.

 

Opslag fra bogværket. Foto af Marianne Johnstad

 

Fakta

Tilblivelser – i og af et sorglandskab,120 sider, Forlaget Tekstil Poesi, 300 kr.
Bogen kan købes hos boghandlere og på Marianne Johnstad-Møllers hjemmeside

 

Teksterne i bogen er skrevet og udvalgt af professor i psykologi Dorthe Staunæs, professor i filosofi Sverre Raffnsøe og lektor i socialpsykologi Malou Juelskjær med udgangspunkt i den Artist – Forsker Talk, som fandt sted i udstillingen i Officinet.

Bogens grafiske opsætning og koncept er lavet med en særlig stillingtagen til bogen som objekt og er et resultat af samarbejdet mellem grafiker Kim Lykke og strikkunstner Marianne Johnstad-Møller.

Udstillingen Becoming fandt sted i Officinet, Danske Kunsthåndværkere & Designeres Udstillingsplatform, Bredgade 66, København i 2018.

 

Biografi:

Marianne Johnstad-Møller er uddannet tekstildesigner på Det Kongelige Akademi i 2004.

Hun arbejder hovedsageligt med strik og er optaget af en sanselig og undersøgende dialog med materiale, farve og teknik. Hun er vokset op ved Vesterhavet og hendes værker tager ofte afsæt i havets liv og dets cykliske bevægelser. Konkret og filosofisk arbejder hun med, hvad, der er synligt og hvad, der ikke er synligt – som det smukke og smertelige, der kræver ro og fordybelse at favne. Hun er interesseret i kunsten som en samtalepartner i vores liv, og forsøger at forfine det taktile sprog, der forbinder sanserne, intellektet og åndeligheden.