Viden / corona-tema

Slutafregningen af Covid-19-kompensation

Husk din slutafregning

Keramisk smykkeskulptur der leder tankerne hen på et efterhånden meget velkendt virus. Af Jessica McCormack, Nikolai and Simon Haas. Foto kreditering, Jessica McCormack

Slutafregning

Erhvervsstyrelsen er i gang med slutafregning af den økonomiske kompensation, som virksomheder, selvstændige og freelancere har fået udbetalt inden for udvalgte kompensationsordninger og perioder i 2020. Hvis du har modtaget kompensation, skal du derfor indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Læs mere på Erhvervstyrelsens hjemmeside

SIDSTE FRIST FOR SLUTAFREGNING ER D. 30. JUNI 2021