Udstilling

Reflected Light

Det synlige og det usynlige er vigtige omdrejningspunkter i Ane Lykkes installation i Bagsværd Kirke, først og fremmest fordi hun arbejder med at synliggøre det lys, der vælter ned fra oven i gallerigangen – at materialiserer lyset vha. farve.
Reflected light består af tre cirkelrunde objekter, installeret i gangen omkring det sted, hvor den vertikale fornemmelse og virkningen af ovenlysvinduerne er stærkest (fordi de tværgående betondragere her er smalle). To objekter er hængt op i de af Utzon designede udstillingsskinner og det tredje står på gulvet i gallerigangen. Graden af interaktion med
rummet er således forskellig for de tre objekter, fra det inventaragtige til det  bygningsintegrerede.
Cirklerne ”taler” med hinanden, men også med de cirkelformer, som er usynligt til
stede i Utzons arkitektur. At cirklen har haft betydning for udformningen af Bagsværd Kirke
– ikke blot af de organiske lofter, men også af gallerigangen – ses tydeligt i nogle af Utzons
snittegninger af kirken.

Ane Lykkes cirkelobjekter er hvidmalede og derfor, om ikke ligefrem usynlige, så i hvert
fald farvemæssigt sammenfaldende med væggene i gallerigangen. To af de tre objekter er
bygget op af gitre, som lader lyset passere ind på bagvæggen, hvorfra det reflekteres og
får farve, fordi gitrene (lamellerne) er bemalede på bagsiden. Der kastes en diffus farvet
skygge ind på væggen, som forandrer sig med dagslyset. Det skaber en poetisk og vibrerende virkning, som helt i Utzons ånd får modspil af installationens stramme regelmæssige konstruktioner, der leger med det eksisterende modulsystem og føjer flere striber til den i forvejen multistribede gang.

STED:
Bagsværd Kirke
Taxvej 14-16
2880 Bagsværd
www.bagsvaerdkirke.dk
Kirken ligger 5 minutters gang fra Bagsværd S-togsstation
ÅBNINGSTIDER:
Mandag – fredag kl. 9-16
Søndag kl. 11.30-16
NB! Gallerigangen kan være midlertidigt lukket i åbningstiden pga. kirkelige handlinger. Kontakt evt. kirketjeneren
forud for et besøg på 44 98 92 94 eller bk_kirketjener@hotmail.com
KONTAKT:
Katrine Borup, katborup@gmail.com
Ane Lykke, mind@anelykke.com
OM TIL STEDEt
TIL STEDEt er en udstillingsrække i Bagsværd Kirke – Reflected light er den syvende i
rækken. Nogle af landets dygtigste kunsthåndværkere og designere er inviteret til på skift
at gå i dialog med Utzons fantastiske arkitektur og udstille nye værker lavet specielt til kirkens gallerigang. Der arbejdes med andre ord stedsspecifikt. Det er TIL STEDEt’s ambition at undersøge om kunsthåndværk og design kan noget andet end billedkunst i dialogen med et konkret sted.
Udstillingsrækken er kurateret af arkitekt og smykkekunstner Katrine Borup og støttet af
Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæumsfond
Se mere på facebook.com/TILSTEDEt

Læs også: Ny udstilling i Bagsværd Kirke