corona-tema

Opdateret: Mulighed for kompensation

Mulighed for kompensation
Efter kritik fra flere kulturorganisationen har Kulturminister Joy Mogensen trumfet ændringer for kriterierne i den særlige Coronaordning igennem.

Virus er løs igen, det kommer endnu engang til at påvirke kunsthåndværkere, designere og mange andre.

Hjælpen er heldigvis på vej.

Efter seneste stramninger (ved pressemødet d. 16.12. kl. 18.00) er der fra Kulturministeriets side bebudet øget tiltag.

Kompensationsordningerne forlænges, samtidig med at der etableres nye puljer målrettet, blandt andet de sæsonafhængige kunstnere i julen. Mange vil kunne bruge de generelle puljer, men der er også vedtaget nye puljer, der kan afhjælpe andre økonomiske udfordringer. En af de ny puljer er sæsonafhængige erhverv.

En ordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen, som gælder i december måned, gældende frem til 28. februar 2021. På kulturministeriets område drejer det sig bl.a. om den midlertidige kunststøtteordning, nødpuljerne på kulturområdet, kompensation for faste omkostninger samt kompensation til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.

Kompensationen dækker kunstnere, selvstændige, freelancere, kombinatører mv. 

Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. Alle selvstændige, kunstnere mv., som oplever et omsætningstab eller et indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden i forhold til en referenceperiode, kan få adgang til ordningerne. Ordningen virker med tilbagevirkende kraft fra 1.9.2020.

Genindførelse af lønkompensation

I forbindelse med en aftale i Beskæftigelsesministeriet 10. december 2020, er der indført aftale om lønkompensation i hele landet, som eksisterer, så længe restriktionerne er gældende. Indtil videre til 3. januar 2021.

Fakta

Kompensation for faste omkostninger:

•Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

•Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

•Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Kompensation til selvstændige mv.:

•Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90 pct. af deres tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

•Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maks 23.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.

•Kombinatører kan få dækket 90 pct. af deres tab, dog maks 20.000 kr. pr. måned.

•I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75 pct. af kunstnernes tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

For de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil hjælpen kunne søges fra den dato. For resten af landet vil hjælpen kunne søges fra den 11. december 2020.
Læs mere om aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside