Nyhed

Nyt dansk designnævn skal hjælpe til at løse konflikter billigere og mere effektivt på arkitekt- og designområdet

En kreds af branchens interessenter bestående af Danske Kunsthåndværkere & Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde og Design denmark har siden starten af 2019 arbejdet tæt sammen med henblik på at etablere et privat nævn: Designnævnet

Foto: Bitten Hegelund. Fotograf Dorte Krogh. Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2019.

Arkitektur, design og kunsthåndværk er beskyttet af ophavsret, designret og af markedsføringsloven. På trods af at Danmark kan bryste sig af et af de højeste beskyttelsesniveauer for design, er det dyrt og tidskrævende at håndhæve sine rettigheder. Designere, kunsthåndværkere og arkitekter oplever ofte, at konkurrenter og andre virksomheder plagierer, og at virksomhederne slipper godt afsted med dette. Det kan ofte betale sig at kopiere, og flere store og massivt presseomtalte sager har i den seneste tid vist, at der for begge parter i sagerne er et reelt behov for et alternativ til de langvarige og dyre retssager.

Morten Rosenmeier, formand for UBVA:


I andre nordiske lande har de haft den slags nævn her i mange år. Jeg mener, det er meget positivt, hvis vi nu også kan få det i Danmark


En kreds af branchens interessenter bestående af Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Design denmark og Danske Kunsthåndværkere & Designere har sammen med en række advokater og designer Svend Onø siden starten af 2019 arbejdet tæt sammen med henblik på at etablere et privat nævn – Designnævnet –  efter svensk model fra det private Opinionsnämnd, der er etableret af den svenske organisation Svensk Form.

Designnævnet skal løse konflikter nemt, hurtigt og billigt. Det skal bestå af arkitektur- og designkyndige samt jurister, som kan tage stilling til sager om plagiering, der indbringes for nævnet enten ensidigt af en designer/kunsthåndværker/arkitekt eller af begge parter i sagen.

Arbejdet har stået på siden starten af 2019, og vi er kommet langt. Der mangler nu en afklaring af økonomien bag nævnet samt af den organisatoriske opbygning heraf.

Da det haster at få Designnævnet i luften, vil gruppen bag initiativet afholde et møde i august, hvor også andre interesserede organisationer opfordres til at deltage, således at Designnævnet kan blive så bredt funderet som muligt.

Hvis man ønsker at deltage i mødet eller har spørgsmål og input, kan henvendelse ske til professor Morten Rosenmeier på 20 34 08 87 eller morten.rosenmeier@jur.ku.dk

 

Læs mere:

Debatten Originale Kopier

DKoD støtter FAOD i sagen om Anne Black  

Anne Black sag kan få betydning for hele designbranchen