Nyhed

KADK’s bestyrelse genansætter Lene Dammand Lund som rektor

Lene Dammand Lund startede som rektor for KADK i 2012. Hun har blandt andet indført en ny faglig struktur efter at Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen blev lagt sammen under navnet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Nu har hun fået nyt mandag til at fortsætte som rektor.

Lene Dammand Lund. Fotograf Laura Stamer

Rektor Lene Dammand Lund har fået nyt mandat til at lede udviklingen af KADK, der er landets største kunstneriske uddannelsesinstitution for arkitektur, design og konservering.

 

Hendes hidtidige resultater som rektor og hendes visioner for, hvordan KADK’s uddannelser og forskning kan styrkes og bringes endnu bredere i spil i samfundet fremover, er baggrunden for at hun bliver genansat i den stilling, som hun har haft siden 2012.

 

”Lene Dammand Lund har allerede opnået markante resultater og ført KADK gennem en tid med omstillinger og økonomiske tilpasninger. Samtidig har hun udviklet institutionen i tæt relation til nye samfundsmæssige behov, så den nu står væsentligt stærkere, end da hun startede for syv år siden. Jeg er sikker på, at vi i bestyrelsen har valgt den helt rigtige kandidat til fortsat at løfte den danske førerposition inden for arkitektur, design og konservering sammen med dygtige medarbejdere og studerende – det kreative bliver stadig mere afgørende for bæredygtige samfundsmæssige løsninger”, siger KADK’s bestyrelsesformand Mette Lis Andersen.

 

Lene Dammand Lund:

 

”Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med at udvikle KADK. Vi uddanner inden for arkitektur, design og konservering på højeste internationale niveau og bidrager med nye kunstneriske og kreative bud på svære udfordringer. For eksempel når det gælder om at bygge den bro mellem teknologi og menneske, der er afgørende for at lave attraktive og bæredygtige forandringer, som mennesker kan se sig selv i, også under den store omstilling vi står overfor”.

 

Siden 2017 har KADK arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Fokus på de globale udfordringer vil ikke blive mindre i de kommende år.

 

”Vi skal drive samfundsmæssige forandringer, som understøtter en bæredygtig planet og et godt liv for alle. Det kalder på, at vi giver de studerende bedre muligheder for at gå på tværs af siloer. Vores samfund har brug for mere holistisk tænkning. Inden for vores uddannelser handler det for eksempel om ikke alene at fokusere på, hvordan en bygning eller en genstand virker, men også hvordan den påvirker omverdenen. Det ansvar har vi de bedste forudsætninger for at tage på os på KADK, og vi vil fremover indgå i nye partnerskaber samtidig med, at vi styrker vores kernefaglighed, som handler om formgivning”, siger Lene Dammand Lund.

 

Som tværfaglige initiativer har KADK blandt andet i 2018 oprettet en kandidatuddannelse inden for arkitektur og design i samarbejde med Copenhagen Business School. Og i 2021 starter Kandidatuddannelse i Arkitekturens Teknologi, en ny uddannelse for bygningskonstruktører, som der er afsat penge til på den nye finanslov.

 

Ansættelsen af Lene Dammand Lund sker på baggrund af en formel rekrutteringsproces med bistand fra et eksternt bureau.

 

 

Kilde: pressemeddelelse fra KADK