Kursus/workshop / Debat

Nedlæg IKKE Statens Kunstfond

"Det må være tid til lidt aktivisme fra feltet selv. I Danmark er kultur billig, tilgængelig og mærkbar. Jeg vil tillade mig påstanden, at Statens Kunstfonds eksistens har en stor aktie heri."

– Hans Christian Asmussen, formand for Danske Kunsthåndværkere & Designeres bestyrelse kommenterer på DF’s indlæg om at nedlægge Statens Kunstfond:

Alex Ahrendtsen fra DF vil nedlægge Statens Kunstfond. Det er ikke første gang DF kommer på banen med deres værdipolitiske mening om offentligt støttet kunst. Kig selv på AAs debatindlæg i Berlingske i dag.
Læs her

– AAs argumentation er præget af en række ganske grove påstande om dansk kulturliv – og den sædvanlige brug af stråmænd i politisk spin. Vi er øjensynligt alle opportunistiske nepotister. Hver anden dansker vil spare på kulturstøtten er AAs startskud – her gøres ingen kvalificeret overvejelse om årsagen til dette. AA sætter blot den sædvanlige trumf på – det er KØBENHAVNERI. En faktuel undersøgelse af forholdene i Statens Kunstfond finder ikke sted. Reelle tal for fordelingen af kunststøtte præsenteres ikke. De er imidlertid offentligt tilgængelige og kan findes her.

– Bruges der blot et par minutter på at analysere tallene viser følgende sig hurtigt:

Størstedelen af midlerne bliver tildelt i Hovedstadsområdet, og størstedelen af ansøgninger kommer herfra. Den eneste valide statistik er imidlertid tilsagnsprocenten – altså hvilket antal ansøgere modtager støtte fra en given region. Tilsagnsprocenten er lavest i Hovedstadsområdet. Med andre ord er det altså nemmere at få støtte i provinsen. AA har øjensynligt problemer med at analysere offentligt tilgængelige data.

Den kedelige sandhed som AA dækker over med sin clickbait debat er, at kulturstøtten ER under angreb. Kulturlivet lider under manglende bevillinger og øget politisk kontrol. Vores siddende kulturminister har direkte udtalt at hun, “ikke sidder på sin stol for at administrere (en eksisterende kulturpolitik) – der skal ske noget”. Det lugter fælt af en værdipolitisk slagmark. Dette gavner den enkelte politikers profil, men kulturen vil tabe midler og de udøvende vil sandsynligvis begrænse deres udadrettede aktivitet.

 

Billedet er fra udstillingsprojektet FOMO 2017. En velbesøgt udstilling i tomme lejligheder i Gellerup arrangeret af DKoD region Midt med støtte af Statens Kunstfond. Foto af Lotte Westphael. Kurator: Rikke Stenholt.

Det er mere spændende at diskutere feltets generelt elendige økonomi og de mulige årsager hertil. Statens Kunstfond er en gave til kulturen og dermed til folket. Julius Bomholt (Kulturminister 1961-64) ville skabe et stærkt og levende kulturliv som kunne give offentligheden viden, forundring, debatter, poesi, forundring og stille store uafhængige spørgsmål. Der har løbende været debat om københavneri og elitarisme og en lang række regulativer er gennem årene blevet fastlagt for udvalgene under Statens Kunstfond. Der er tilfælde hvor støttekroner er faldet vel tæt på stammen, men hver eneste gang har dette medført yderligere regulering og selvransagelse – og, selvfølgelig, flere angreb fra politikere. I Danmark er vi generelt stolte over vores bidrag til verden – at vi har, hvad nogle kalder, verdens bedste kulturpolitik nævnes sjældent.

Det må være tid til lidt aktivisme fra feltet selv. I Danmark er kultur billig, tilgængelig og mærkbar. Jeg vil tillade mig påstanden, at Statens Kunstfonds eksistens har en stor aktie heri. Vi drømmer om et arbejdslegat, om friheden, om og undlader at behandle vores værk som den forretning det (også) er. Misforstå mig ikke – jeg har intet ønske om at SK skal ændres, men måske er det på tide at vi selv overvejer hvad SK betyder for kulturverdens forhold til egen økonomi. Kunne det forholde sig således, at danskerne ville betale mere for deres kulturforbrug, hvis kulturstøtten blev italesat mere konstruktivt af vores politikere? – Som en investering vi alle har gavn af? Som en ressource der skal gødes og næres for at kunne eksistere i et lillebitte sprogområde?

Lad os starte en ændring indefra. Lad os sætte det rigtige prisskilt på vores kulturprodukter, vores bidrag. Det starter i værkstedet, tegnestuen, kælderen…

Jeg vil hermed opfordre samtlige kunsthåndværkere & designere til at:

 

  1. Prissætte deres værker korrekt.
  2. Kræve udstillingsvederlag.
  3. Undlade gratis rådgivning.
  4. Ophøre med at acceptere “eksponering” som “betaling”.

 

– listen kunne være meget længere. Tanken er, at hvis vi får et Danmark, hvor kunststøtten kommer under reel politisk kontrol, så ændres kulturens økonomiske virkelighed. Statens Kunstfonds “Ikke kommercielle” støtte til vækstlagene sløjfes og hidtil uafhængige kulturprojekter kommer under politisk eller kommerciel kontrol.

Så læs AAs indlæg, kig indad, og lad os sammen holde op med at stille vores værk gratis til rådighed for offentligheden – vi kan jo overveje at strejke?

#bevarstatenskunstfond

Hans Christian Asmussen, Designer

Medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab

Formand for Danske Kunsthåndværkere & Designeres bestyrelse