Kunsthåndværker

Dorte

Visby

Butik / Værksted

Mårup Kirkevej 62

9800 Hjørring

Kontakt

Tillidshverv

Medlem af bestyrelsen i Danske Kunsthåndværkere & Designere 2018 -

Kunder / Referencer

Restaurant Villa Vest

Information

CV

Artikel

Samspillet mellem natur-kultur-menneske gennem årtusinder er
noget der fascinerer mig. Vores kollektive bevidsthed er et billede på naturens
rytme og arkitektur rækkende så langt tilbage som der er bevarede fortidsminder.
Den skandinaviske natur med urfjeldet, de forblæste kyster, de mørke
skove og, kulturhistorisk set, de gamle romanske kirker med deres bastante og
barske facader, krybber og døbefonte.
Når jeg kigger ind på lagene i Lønstrup klint får jeg indtryk af at stå overfor noget,
der på én gang er urgammelt og evigt foranderligt. Potteskår fra stenalderen,
kulturlag af materiale, processer man aldrig kan stirre sig mæt på.
I mine værker ønsker jeg at appellere til det sanselige og sete i vores kollektive bevidsthed.

Jeg er uddannet pottemager i 1993 og har siden 1998 haft værkstedsgalleri i Lønstrup.
Jeg udstiller både i Danmark og udland, og igennem de seneste år har jeg således bl.a. udstillet på SOFA i Chicago og New York, Collect i London og senest på Superbien i Berlin.