Kunsthåndværker

Anneline Schjødt

Pedersen

Kontakt

Aktuelle udstillinger

Indtryk - Udtryk / Kunsthuset Annaborg, Hillerød

Den Censurerede Forårsudstilling, Hillerød / Kunsthuset Annaborg, Hillerød

De Nye / Grafik Galleriet, Næstved

ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN - Grafiker

INSPIRATION og motivverden
Naturens former og aftegninger, taktilitet og sanselige spor af vækst og fordærv. Elementer i opbrud. Skævheder og knaster. Menneskelige relationer. Det usagte. Det stille liv og det underliggende drama

TEKNIK
Grafiske dybtryksteknikker: Koldnål, stregætsning, blødgrundsætsning, akvatinte, collografi

MEDLEM
BKF - Billedkunstnernes Forbund
DKoD - Danske Kunsthåndværkere & Designere
DG - Danske Grafikere
KKS - Kvindelige Kunstne­res Samfund
ProKK - Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere
FGV - Fyns Grafiske Værksted
Grafisk Værksted Næstved