Udstilling

Louise Sass: Over jorden – under himlen

Over jorden – under himlen er tekstilkunstner Louise Sass’ bidrag til udstillingsrækken TILSTEDEt i Bagsværd Kirkes gallerigang. Installationen består af fem staffeli-lignende trækonstruktioner, der dels fungerer som bærere af Sass’ tekstile kompositioner, dels leger med det eksisterende modulsystem i gangen og de af Utzon designede ophængningsskinner.

Fotograf Benita Marcussen

”Staffelierne” læner sig op ad væggen og er tydeligvis et selvstændigt og nyt lag i gangen, men et lag, som ”taler med” det utzonske princip, at alle delelementer er tydeligt identificerbare. Dette princip er videreført i tekstilarbejderne.

Tekstilerne er udført i hånden med en såkaldt overtryks teknik, hvor transparente tekstilfarver trykkes i overlappende lag. Farveblandingen foregår på tekstilet i trykprocessen.

Særlig interessant er det, at Sass trykker med en ret begrænset farvepalet: rene nuancer af gul, rød blå og sort i varierende styrke. De mange fine nuancer i de færdige værker opstår således pga. farvestoffernes fysiske og konkrete samspil med hinanden, tekstilet og lyset. Lagene giver en helt usædvanlig dybde i farven.
Louise Sass’ tekstiltryk er endvidere monteret i lag med indbyggede foldninger – det kan læses som en reference til den store betonfold i kirkerummet. Men foldningerne handler også om noget andet for Louise Sass. De handler om at fremhæve det tekstile; det bløde og føjelige ved materialet.

Sass er optaget af at udforske teknik, materialer og farver samt de muligheder, som opstår, når de håndværksmæssige processer presses til grænsen. Den undersøgende arbejdsproces afspejles i det færdige udtryk – det lagdelte, der gør det muligt at identificere de enkelte arbejdsgange.

Ud over de umiddelbart iøjnefaldende motiviske sammenfald eller ligheder som for eksempel de klare naturreferencer, som også udstillingens titel understreger (de horisontale linjespil, udtrykket, der minder om lysets diffuse clair-obscur-lignende virkning på Utzons store betonkonstruktion), er der simpelthen også et dybere familieskab imellem de to formgiveres tilgang til deres kunstneriske arbejde. Evnen til, med en konkret, systematisk og nærmest videnskabeligt rationel tilgang, at skabe stærkt poetiske værker, gør Louise Sass beslægtet med Utzon.

9. december 2017 – 21. januar 2018

Bagsværd Kirke
Taxvej 14-16
2880 Bagsværd

Åbningstider
Mandag- fredag kl. 09-16
Søndag: 11.30-16

NB. Gallerigangen kan være midlertidigt lukket i åbningstiden grunde kirkelige handlinger. Kontakt evt. kirketjeneren forud for et besøg på 4498 9294 eller bk_kirketjener@hotmail.com