Nyhed

Kunstfondens nye strategi – fortsat fokus på nye talenter

Kunstfondens Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design har udarbejdet den strategi, som bliver retningsgivende for udvalgets arbejde i perioden 2020 – 2023.

Strategien vægter det brede felt, faglig integritet, modige og eksperimenterende tilgange til kunsthåndværk og design – som også peger ud over feltet selv.

 

Den overordnede vision er at styrke bevidstheden om kunsthåndværk og designs betydning

Som Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs vil der arbejdes for at styrke forståelsen af og respekten for design og kunsthåndværk som faglighed, for dens rolle og betydning i og for samfundet.

Derfor vil udvalget:

  • Være opsøgende i hele landet
  • Understøtte børn og unges møde med design og kunsthåndværk og styrke deres selvforståelse som medskabere af den verden, de er en del af
  • Understøtte udviklingen af aktivistisk design som udviser fagligt mod og engagement
  • Understøtte udviklingen af talent, både det eksisterende og det, som er under udvikling
  • Understøtte vedholdende forfinelse af håndværk og kunnen
  • Støtte kunsthåndværk og design der forholder sig aktivt til og udfordrer til omgivelserne
  • Opfordre til og støtte praksisbaseret eksperimenteren og grænsesøgning
  • Øge fokus på formidling af kunsthåndværk og design

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs strategi er retningsgivende for udvalgets arbejde i perioden 2020 til 2023.

Alt sammen nedslag dom DKoD bakker op om.

Læs mere her