Debat

Kritik af Danmarks nye kunstfonde

Repræsentantskabet fra Statens Kunstfond rejser kritik af de nye regionale kunstfonde: Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond beklager ved sit halvårlige møde den 3. oktober 2018, at Statens Kunstfond bliver reduceret med fem millioner kroner årligt.

Beløbet bliver overført til to nyoprettede kunstfonde, nemlig Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, der ifølge kulturministeren skal ”støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer.” Beløbet forbliver således i det kunstneriske produktionsmiljø, men den kunst, som de to udvalg vælger at støtte, bliver underlagt et erhvervsmæssigt nyttesyn, og det betegner et afgørende brud med de kvalitetskriterier, der er gældende for tildelingerne fra Statens Kunstfond. Repræsentantskabet beklager, at det sker.

Repræsentantskabet ser endvidere med skepsis på bestemmelsen om, at projekterne skal have lokal medfinansiering for at kunne modtage støtte. Kravet om samfinansiering lægger op til projektstøtte frem for støtte til den enkelte kunstner, og det vil svække kunstnergrupper som f.eks. billedkunstnere og forfattere i ansøgerfeltet. Det vil også være et brud med hidtidig praksis. Desuden ser det ud til, at de to nye kunstfonde skal fungere uden tilsyn fra en udefrakommende kontrolinstans, og repræsentantskabet beklager, at der ikke er større gennemsigtighed.

Repræsentantskabet har forståelse for, at der er behov for regionale støtteordninger, men undrer sig over, at Hovedstadsregionen er udelukket fra de to nye kunstfonde. Repræsentantskabet mener, at alle kunstnere i Danmark bør stilles lige, uden hensyn til bopæl.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

Læs mere om de regionale kunstfonde

 

Kilde: Pressemeddelelse