Debat

Inflation og energikrise rammer kunsthåndværkerne hårdt

Dansk Kunstnerråd talte kunsthåndværkernes sag på dialogmøde med kulturministeren den 18. januar. På dagsordenen var inflation og stigende energipriser, som rammer lige ned i kunsthåndværkernes udfordringer.

Foto fra Homo Faber Guide.

 

Vi er glade for, at Dansk Kunstnerråd bad os komme med input til dialogmødet den 18. januar med den nye kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M). På dagsordenen var inflation og stigende energipriser, som ikke mindst kunsthåndværkerne kæmper med.

Forperson fra Dansk Kunstnerråd, Nis Rømer, bragte kunsthåndværkernes specifikke udfordringer frem, da han mødte kulturministeren sammen med en lang række organisationer fra kultur- og idrætslivet. Nis Rømer gjorde ministeren opmærksom på, at især kunstnere med energikrævende produktionsprocesser er pressede af krisen som for eksempel keramikere og glaskunstnere.


Vigtig info fra DKoDs medlemmer

Flere medlemmer af Danske Kunsthåndværkere & Designere har bidraget med vigtig information, som Dansk Kunstnerråd fik med til kulturministeren. Krisen slår hårdt, når kunsthåndværkerens forretning og levebrød baserer sig på salg fra egen-produktion, hvor man selv har alle produktionsomkostningerne og tydeligt mærker de stigende priser på gas og el.

Glaspusterne, der primært producerer på naturgas, må flere steder slukke for ovnen, indtil næste ordre er i hus. Her kan stigningen på energi beløbe sig til 20.000 kr. om måneden. Ønsker man at skifte gasovnen ud med en el-ovn, koster det energikildeskift ca. 500.000 kr., som de færreste har økonomi til. Dertil kommer de generelle forhøjede erhvervshuslejestigninger som følge af nettoprisindekset, der har overrasket mange. Det mærker man rundt omkring i værksteder, gallerier og butikker.

 

Håndværk og nytænkning

Danske Kunsthåndværkere & Designere repræsenterer med andre ord sårbare fagområder, som burde kompenseres offentligt med en økonomisk håndsrækning. Kunsthåndværkere arbejder med et fag, der med den ene hånd griber tilbage til det gamle gode håndværk og med den anden rækker ud i fremtiden med grænsebrydende nytænkning. Og vi må værne om vores flotte omdømme som designnation.

Blandt de kompensationsforslag, som Danske Kunsthåndværkere & Designere har givet videre til Dansk Kunstnerråd, er ønsket om en generel maksimal stigning på erhvervshusleje, uanset stigningen i nettoprisindekset. På ønskelisten står også reduceret moms under energikrisen, og at energiafgiften til staten for gas bliver fjernet. Ligesom vi har foreslået tilskudspuljer til at omlægge energitung produktion til grøn energi.

 

Miljøvenlige forslag til kulturministeren

Dansk Kunstnerråd har da også opfordret kulturministeren til netop at styrke investeringer i kunst- og kulturlivets energibesparelser. Og at indføre tiltag, der styrker omstillingen af kunstnerisk produktion frem mod CO2-neutralitet.

Til det formål fremlagde Nis Rømer to konkrete forslag på dialogmødet med ministeren:

1 Støtte til kompensation for udgifter til miljø- og energirenovering i kunstneres værksteder, øvelokaler, atelier og kunstnerdrevne udstillingssteder mm.

2. Investering i tiltag, der reducerer energi, materialeforbrug og CO2-udledninger i de kunstneriske produktionsprocesser, og som kan være med til at fremme en mere bæredygtig og CO2-neutral kunstnerisk produktion.

Kulturministeriet aftalte et opfølgende møde med deltagerne, og vi ser frem til den videre dialog om forslagene.

 

Læs også nyheden på Dansk Kunstnerråds hjemmeside