Nyhed

Huskunstnerordningen ændrer støttekriterier

Foto: Helle Hove

Et huskunstnerforløb involverer flere parter – kunstnere, pædagoger/lærere/formidlere og børn/unge – i en skabende kunstnerisk proces på en institution, hvor børn og unge ikke til hverdag møder professionelle kunstnere.

Ny forskning om børn og unges møde med kunst
Statens Kunstfond har selv igangsat forskningsbaserede casestudier af en række huskunstnerforløb. Forskningen, som blev offentliggjort i går, viser, at partnerskabet mellem kunstner og institution er afgørende for et vellykket huskunstnerforløb, og for at forløbet opleves som relevant for alle deltagere.

Formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg Sara Topsøe Jensen siger:
“Det har været meget brugbart at få et helikopterblik på ordningen og at få nogle generelle iagttagelser i forhold til, hvad børn og unge får ud af de faktiske kunstforløb.

I Huskunstnerudvalget har vi i kraft af forskningsresultaterne nu valgt, at revidere og skærpe Huskunstordningens støttekriterier, og vil fremover lægge op til at den ansøgende institution og kunstner indgår et reelt partnerskab, inden de søger. Som noget nyt vil man fremover også kunne ansøge om at få dækket den deltagende kunstners honorarudgifter til både tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløb.

Vi håber med disse ændringer, at erfaringerne fra huskunstnerforløbene på langt sigt forankrer sig hos både børn, institution og kunstnere og på den måde bidrager til en mere langvarig udvikling i relation til børn og unges møde med kunsten.

Læs den nye forskning i konkrete huskunstnerforløb

Fakta om Huskunstnerordningen
Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Den næste ansøgningsfrist er 6. marts 2018.

Se tidligere modtagere af ordningen

(Kilde: Pressemeddelelse)