Event / Viden

Webinar: ECO-Design direktivet – krav til fremtidens produkter og services

På dette webinar gennemgås de vigtigste parametre i forordningen, og hvorfor du som kunsthåndværker- og designvirksomhed har behov for at interessere dig for EU-lovgivning.

Else Skjold er lektor, ph.d. i design og bæredygtighed på det Kongelige Akademi. Foto: Lisbeth Holten

 

Indenfor 3-5 år vil EU stille minimumskrav til produkternes cirkulære egenskaber til de virksomheder, der sælger til EU’s indre marked. Det sker, når ECO-Design forordningens anvendelsesområde udvides til at dække mange flere produktområder, herunder livsstilsprodukter som tekstil og møbler. Det er derfor afgørende for virksomheders og designers succes, at designe produkter, services og systemer, der lever op til EU’s ECO-Design forordning.

På dette webinar gennemgås de vigtigste parametre i ECO-Design forordning, og hvorfor du som designvirksomhed har behov for at interessere dig for EU-lovgivning. Du får særligt fremhævet, hvad vi kan forvente af lovgivning på tekstilområdet, hvor EU allerede i marts 2022 fremlagde en Tekstil-strategi.

v/ Arne Remmen

Professor, Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet

v/ Else Skjold

Lektor, Ph.d., i design og bæredygtighed, Det Kongelige Akademi

Else Skjold er lektor, ph.d. i design og bæredygtighed på det Kongelige Akademi og har i en lang årrække forsket i feltet mellem brugerforståelse, designudvikling, og bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Hun har formidlet sin viden i en lang række formater fra tv-serier, podcasts, bogudgivelser samt hyppig optræden som ekspert i diverse medier.

Hvornår: 11. august 2022, 16.30 – 18.00, online

TILMELD DIG HER

Eco-Design Challenge Projektet
Webinaret er en del af projektet ECO-Design Challenge. I løbet af projektperioden kan du deltage i 6 åbne Videns & Inspirations webinarer, som stiller skarpt på forskellige perspektiver af bæredygtigt design.

Hvem står bag Eco-Design Challenge?

ECO-design Challenge 2022 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd), Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse