Udstilling

After Rain – Vibrant Matter from Geoanatomic Lab

Værket Memory from af Rainy Season var med på Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2017. Foto: Ole Akhøj

‘Geoanatomisk’ hentyder til et undersøgelsesfelt med afsæt i både det geologiske og det anatomiske, hvor modsætningsforholdet mellem de to discipliner udviskes og udfordres. De keramiske materialer er geologiske, men via arbejdsmetoderne og arbejdsprocessen opstår der formationer af både anatomisk og geologisk karakter. Det simple materiale forvandles i forarbejdningen og udvikler sig til abstrakte, komplekse værker med en sanselig kvalitet.

Fotograf Ole Akhøj

Ane Fabricius Christiansen er optaget af at undersøge keramiske materialers iboende egenskaber, og værkerne skabes i en proces, der kan sammenlignes med simulering af naturen i en form for kontrolleret geologi. Med uortodokse arbejdsmetoder presses leret og glasurmaterialerne til det yderste, og ’fejl’ raffineres. For eksempel bruger hun som en del af sit kunstneriske udtryk, at leret gerne vil revne i tørringen, eller smelte i keramikovnen, når det brændes ved en for høj temperatur.

Fortløbende materialeundersøgelser af forskellige lertypers og glasurers geologiske lovmæssigheder og disses æstetiske potentiale er fundamentet for de udstillede værker. Denne balanceakt mellem de styrede og ukontrollerede processer resulterer i et særegent og originalt udtryk.

Praktisk info
Sted: PLADS artspace, Vestergade 62, 8000 Aarhus C
Periode: Den 3. juni – 1. juli 2017
Åbningstider: Tir-fre 13-18 Lør 11-15
Fernisering: Den 2. juni kl.16-18
Artist talk:   DOKK1, møderum 2. Den 20. juni kl.16.30 med Ninna Gøtzsche som moderator

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfond
Aarhus Kommune