Kunsthåndværker

Anneline Schjødt

Pedersen

Kontakt

Aktuelle udstillinger

KS 17 - Kunstnernes Sommerudstilling / Janus Bygningen, Tistrup

Den Sorte Skole - Fyns Grafiske Værksted 40 år / Kastrupgårdsamlingen, Kastrup

ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN - Grafiker, autodidakt

INSPIRATION
Fanges af det organiske. Af naturens aftegninger, taktilitet og sanselige spor af vækst og fordærv. Elementer i opbrud. Skævheder og knaster. Menneskelige relationer. Det usagte

TEKNIK
Grafiske dybtryksteknikker: Koldnål, stregætsning, blødgrundsætsning, akvatinte, collografi

MEDLEM
BKF - Billedkunstnernes Forbund
DKoD - Danske Kunsthåndværkere & Designere
DG - Danske Grafikere
KKS - Kvindelige Kunstne­res Samfund
ProKK - Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere
FGV - Fyns Grafiske Værksted
Grafisk Værksted Næstved